• 5b4ea658

Happy Arts & Crafts(Ningbo) ХХК нь эцэг эх бүр хүүхэдтэйгээ харьцаж сурахад нь туслах зорилгоор байгуулагдсан.Илүү олон хүүхдэд авьяас чадвараа хадгалж, эрүүл амьдрахад нь туслахын тулд. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Hape-ийн гайхалтай тоглоом бүтээж, гэр бүлийн (мэргэн ухааны тоглоом) шийдлүүд мянга мянган гэр бүлд эцэг эхийн гайхамшгийг авчирсан.