८६ १५९५८२४६१९३
  • 5b4ea658

Happy Arts & Crafts (Ningbo) Co., Ltd को स्थापना प्रत्येक अभिभावकलाई आफ्ना बच्चाहरूसँग कुराकानी गर्न सिक्न मद्दत गर्नको लागि गरिएको हो।थप बच्चाहरूलाई प्रतिभा कायम राख्न र स्वस्थ जीवन जिउन मद्दत गर्न। विगत 30 वर्षहरूमा, Hape को उत्कृष्ट खेलौना सिर्जना र परिवार (बुद्धि खेल) समाधानहरूले हजारौं परिवारहरूमा अभिभावकत्वको आश्चर्य ल्याउँछ।