Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

abtit_line
2

“Happy Arts & Crafts” (Ningbo) Ltd., 1995-nji ýylda dünýäniň iň uly portlaryndan 30min uzaklykda ýerleşýän Ningbo Hytaýda döredildi.Güýçli artykmaçlyklarymyz agaç oýnawaçlary, plastik gum oýnawaçlaryny we Mata oýunjaklaryny öndürmekde.Bizde ICTI, BSCI şahadatnamasy we mata üçin Gots bar.Fiziki synag üçin öý laboratoriýasynda gaty doly we synag we gözden geçirmek üçin BV, SGS, ITS, MTS, UL bilen işleýäris.Bizde 1000+ işgäri bar, şol sanda 20+ oýunjak dizaýneri, 30+ tehniki işgär, 50+ QA & QC adam.Müşderä diňe OEM hyzmatyny hödürlemän, ODM-iň köp işini edýäris.Zawod ýokary hilli, tejribeli tehnologiýa ussatlygy we bäsdeşlik bahasy hökmünde bellidir.Şekil dizaýny we ösüşi howpsuzlyga, aňsat ýygnamaga, gowy müşderi tejribesine we täzelige esaslanýar.Soňky 25 ýylyň dowamynda “Hape” zawody IKEA, “Lovevery”, “Pottery Barn Kids”, “Crayola” we ş.m. ýaly meşhur markalar bilen işledi, biz 10 ýyl töweregi wagt bäri olaryň ynamdar üpjünçisi bolduk.Mysal üçin gurşun wagtymyz, dizaýna näderejede çylşyrymlydygyna baglylykda 3-10 gün bolup biler.

Kiçijik otag “Hape” -niň hasaba alnan markalarynyň biridir.Müşderiniň käbiriniň öz markasy ýa-da reňk gutusy ýok, Kiçijik otag müşderi üçin açykdyr.Kiçijik otagda özleşdirilip bilinjek köp dizaýn bolar.

Biziň maksadymyz, siziň üçin iň oňat OEM & ODM önümçiligi bolmak.

4_ 看图 王
1
915bc7ce
0bbebc61

GLOBAL HYZMATDAŞLAR

GLOBAL HYZMATDAŞLAR

SATYLandan soň HYZMAT

1. Müşderiniň pikirini alyň

Müşderiniň pikirini alyň

2. Seslenme maglumatlarynyň klassifikasiýasyny we degişli gaýtadan işlemegiň usullaryny tapawutlandyryň

Mukdar ýetmezçiligi>

Iberilmeýän maglumatlary gözläň, eger iberilmändigi tassyklanan bolsa, mukdaryny indiki partiýada gaýtadan iberiň.

Ingitirilen bölekler>

Indiki tertipde gaýtadan işledildi

Mukdar ýetmezçiligi>

Müşderi tarapyndan berlen surat --- Sargytlaryň indiki toplumynda gaýtadan iberildi

Önümiň agramy>

Müşderi partiýa maglumatlary we problemaly suratlar bilen üpjün edýär --- Gowulaşdyrmak meýilnamasyny düzüň CAP --- Indiki önümçilige aýratyn üns beriň