• 5b4ea658

Ang Happy Arts & Crafts(Ningbo) Co., Ltd. ay itinatag upang tulungan ang bawat magulang na matutong makipag-usap sa kanilang mga anak.Para matulungan ang mas maraming bata na mapanatili ang talento at mamuhay ng malusog. Sa nakalipas na 30 taon, ang natatanging paglikha ng laruan ng Hape at mga solusyon sa pamilya (paglalaro ng karunungan) ay nagdudulot ng kahanga-hangang pagiging magulang sa libu-libong pamilya.